Оснивање факултета

Oсновни мотив за оснивање Факултета за пословно индустријски менаџмент је стварање услова за образовање кадрова за менаџерска радна места у привреди Србије и шире.

У складу са актуелним потребама брзе ревитализације индустрије, и привреде у целини сазрела је идеја да се оснује Факултет за пословно индустријски менаџмент.

 Zgrada faksa

Концепт Факултета је осмишљен као полигон за стицање практичних знања, за успостављање везе између образовног процеса и привреде, у циљу добијања младог кадра спремног за конкретну имплементацију стеченог знања.

При конципирању Факултета за пословно индустријски менаџмент инсистирано је на модерним принципима високог образовања у складу са Болоњском декларацијом, ради ефикаснијег укључивања у европски систем образовања.

Детаљну разраду концепта Факултета за пословно индустријски менаџмент у форми елабората урадила је Матична комисија у саставу:


- проф. др Вуксан Булат, председник
- проф. др Живко Костић
- проф. др Радомир Бојковић


Министарство просвете и спорта дало је сагласност на Елаборат о оправданости оснивања Факултета за пословно индустријски менаџмент, Решењем број 612-00-00335/2001-04 од 21.12.2001. године.

Елаборат о оправданости оснивања Факултета за пословно индустријски менаџмент због своје оригиналности заведен је и заштићен у Савезном заводу за интелектуалну својину као ауторско дело, решењем број А-76/01-151.

Факултет је почео са радом Решењем о испуњавању услова за рад Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002. године.

fax2

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 8 гостију и нема пријављених чланова