Пословни и правни факултет је високошколска установа која образује кадрове за руководеће послове на научном и стручном подручју пословног менаџмента и права и на основу досадашњих резултата је оправдао своје постојање у нашем високообразовном систему.

 

fax

 

 • Факултет за индустријски менаџмент је основала Компанија "МЕНАЏМЕНТ ПЛУС" из Крушевца и отпочео је са радом 2002. године, по добијању Решења Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002. године, према Закону о Универзитету. Један је од оснивача Универзитета "УНИОН" у Београду.

 

  • Захваљујући концепту студија, Факултет даје свој активни допринос укључивању нашег образовног система у европски систем образовања.

   

 • Првобитан Наставни план и програм Факултета је обухватао основне и последипломске студије из индустријског менаџмента. Основне студије су организоване у четворогодишњем трајању, на којима су школовани дипломирани индустријски менаџери на производном, информатичком и економском усмерењу. Последипломске студије су обухватале специјалистичке и магистарске студије.

 

 • Факултет је 2011. године променио седиште, са адресе у улици Мајке Југовића бр.4 у Крушевцу на адресу Иве Андрића бр.2 У Младеновцу-Београд и добио је нову дозволу за рад Одлуком Министарства просвете и науке бр. 612-00-01444/2011-04 од 09.11.2011. године.

 

 • У току 2015. године Факултет је променио Универзитет и сада послује у оквиру Универзитета "УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА" у Београду, и добио је дозволу за рад од Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије број 612-00-00595/2015-04 од 22.05.2015. године.

 

 • Крајем 2016. године Факултет за пословно индустријски менаџмент мења пословни назив у ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, и добија нову дозволу за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр.612-00-02939/2016-06 од 15.11.2016. године.

 

 

 PPF zgrada BGD1

 

 • У циљу испуњења захтева по Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог степена образовања, Факултет је за поступак акредитације концептирао студијске програме и то:


Студије првог степена, основне академске студије

1. Студијски програм Пословни менаџмент (240 ЕСПБ),
2. Студијски програм  Пословни менаџмент (180 ЕСПБ),
3. Студијски програм Право (240 ЕСПБ).
 
Студије другог степена, мастер академске студије
3. Студијски програм Информатички менаџмент (120 ЕСПБ),
4. Студијски програм Индустријско економски менаџмент (120 ЕСПБ),

 5. Студијски програм Пословно право (60 ЕСПБ).

 

Студије трећег степена, докторске студије

1. Студијски програм Пословни менаџмент (180 ЕСПБ).

 

 PPF zgrada BGD2

 

 • О сврсисходности нових студијских програма Факултет је прибавио мишљење заинтересованих институција.

 

 • Факултет је од стране Министарства за науку и технолошки развој Решењем број 110-00-63/2007-01 од 22.09.2008. године акредитован за научно истраживачку делатност, a 17.12. 2013. године је поново акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Одбора за акредитацију научноистраживачких организација) Решењем број 612-00-00960/2013-17

 

 • Факултет се посебно истакао у издавачкој делатности штампајући више од 70 наслова у преко 50.000 примерака.

 

diplomci

 

 


 

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова