Факултет за пословно индустријски менаџмент делатност високог образовања обавља у саставу Универзитета "УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА"

 

 

UNIONNIKOLATESLAlogo

 Универзитет "Унион-Никола Тесла" има корене на Универзитету “Унион”. Међу оснивачима Универзитета “Унион” налазе се три факултета Универзитета "Унион‒Никола Тесла“: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички бизнис и Факултет за менаџмент некретнина, а касније се прикључује и Виша школа за еколошки инжењеринг. На самим почецима универзитета “Унион” уз наведене факултете били су још и Факултет за индустријски менаџмент и Факултет за дизајн. Оснивачким факултетима су се касније прикључили још неки факултети који су прихваћени као пуноправни чланови, што су они у каснијем периоду искористили за креирање нове политике рада на Универзитету. Са том политиком није се сложио и већински оснивач који је у демократској процедури постао мањина и марта месеца 2010. године Сенат Универзитета “Унион” донео је одлуку да се из наставног рада искључе Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички бизнис и Факултет за менаџмент некретнина. За Вишу школу за еколошки инжењеринг Сенат универзитета “Унион” није сматрао да је икада и била члан Универзитета.

Као одговор на овакво понашање већине на Универзитету “Унион”, његов оснивач - Kомпанија “Градитељ инжењеринг”-доноси одлуку да се приступи оснивању новог Универзитета под називом „Унион - Никола Тесла“. Комисији за акредитацију предат је захтев за акредитацију и дана 29.9.2011. године Министарство просвете и науке решењем бр. 612-00-01339/2011-04 издаје дозволу за рад Интегрисаном Универзитету УНИОН – Никола Тесла.

Факултети који су у склопу Универзитета "Унион–Никола Тесла" су:

Факултет за градитељски менаџмент

Факултет за екологију и заштиту животне средине

Факултет за предузетнички бизнис

Факултет за менаџмент некретнина

Факултет за спорт

Факултет за менаџмент

Факултет за пословне студије и право

Факултет за стратешки и оперативни менаџмент

Факултет за дипломатију и безбедност

Save

Save

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 6 гостију и нема пријављених чланова