АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)

 

 

 Студијски програм докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-01302/2013-04 од 26.09.2014. године.

 

 

По окончању програма
трогодишњих докторских студија
ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)
 стиче се научно звање:
 
ДОКТОР НАУКА - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
 
 

 
Распоред предмета по семестрима
и годинама студија за студијски програм
докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)
 

Ш

Назив предмета

С

Статус

предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

011 МНР

Методологија научно-истраживачког рада

1

О

6

4

15

2.

012 ПСТ

Организација 21. века

1

О

6

4

15

3.

Предмети изборног блока 1.

014 УПК

Управљање променама и конкурентска предност

2

ИБ

6

4

15

013ЕБИ

Електронски бизнис

4.

Предмети изборног блока 2.

015ССМ

Савремени стратегијски менаџмент

2

ИБ

6

4

15

016СФМ

Маркетинг модели

2

Укупно часова активне наставе на години студија =

600

60

ДРУГА ГОДИНА

1.

Предмети изборног блока 3.

021ПМЕ

Теоријске и емпиријске перспективе у предузетништву: eкономија и финансије

3

ИБ

6

4

15

022ММЕ

Менаџмент знања и иновацие

2.

023 СМР

Семинарски рад

3

О

10

15

3.

024 РНЧ

Рад у релевантном научном часопису

4

О

10

15

4.

025 АНС

Ауторско учешће у научном скупу

4

О

10

15

Укупно часова активне наставе на години студија =

600

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

031 ДДТ

Докторска дисертација (теоријске основе)

5

О

20

30

2.

032 ДДС

Докторска дисертација (студијско истраживачки рад)

6

О

10

15

3.

033 ДДИ

Докторска дисертација (израда и одбрана докторске дисертације)

6

О

10

15

Укупно часова активне наставе на години студија =

600

60

Укупно часова активне наставе =

1800

180

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 4 гостију и нема пријављених чланова