АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Право уписа у прву годину мастер академских студија имају кандидати који су завршили основне академске студије на Факултету за пословно индустријски менаџмент, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

Кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕПСБ) похађају једну годину мастер академских студија (4+1).

 

По завршетку мастер академских студија стиче се академски назив:

МАСТЕР ПРАВА

 

 

- ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА -

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Редни број

Назив предмета

ЕСПБ / ECTS

1.

Методологија научног истраживања

7

2.

Компанијско право

7

3.

Изборни предмети - група 1

   - Банкарско право

     - Право конкуренције

8

4.

 Изборни предмети - група 2

    - Право потрошача

    - Корпоративно управљање

8

5.

Финансије и финансијско право

7

6.

 СИР у пословном праву

9

7.

Мастер рад

14

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 7 гостију и нема пријављених чланова