АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРАВО (240 ЕСПБ)


Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

 

Кандидат предаје лична документа:

 - сведочанства из свих разреда средње школе,

 - диплому о завршеној средњој школи,

 - извод из матичне књиге рођених,

 - уплату за полагање пријемног испита.


За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

 

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

 

*** Кандидати са завршеном високом школом струковних студија односно са 180 ЕСПБ имају право уписа на IV годину студија.

 

 Студијски програм ПРАВО (240 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. године.

 

Након завршених четворогодишњих
основних академских студија (240 ЕСПБ)
 стиче се академски назив:

 ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

 


Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР ПРАВА

_________________________________________________________________________________________

АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ)

 

  

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

 - сведочанства из свих разреда средње школе,

 - диплому о завршеној средњој школи,

 - извод из матичне књиге рођених,

 - уплату за полагање пријемног испита.

 

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

 

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

 

*** Кандидати са завршеном високом школом струковних студија односно са 180 ЕСПБ имају право уписа на IV годину студија.

 

 Студијски програм ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00595/2014-04 од 26.09.2014. године.

 

Након завршених четворогодишњих
основних академских студија (240 ЕСПБ)
 стиче се академски назив:

 ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР

 
Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР МЕНАЏЕР


 

АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)

 

 

Студијски програм ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број 612-00-1378/2008-04 од 03.07.2009. године.

 

По завршетку трогодишњих
основних академских студија (180 ЕСПБ)
стиче се академски назив:

МЕНАЏЕР-Bachelor of Science

 

 

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР МЕНАЏЕР
 


 

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 7 гостију и нема пријављених чланова