АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРАВО (240 ЕСПБ)


Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

 - сведочанства из свих разреда средње школе,

 - диплому о завршеној средњој школи,

 - извод из матичне књиге рођених,

 - уплату за полагање пријемног испита.

 

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

*** Кандидати са завршеном високом школом струковних студија односно са 180 ЕСПБ имају право уписа на IV годину студија.

 Студијски програм ПРАВО (240 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. године.

Након завршених четворогодишњих
основних академских студија (240 ЕСПБ)
 стиче се академски назив:

 ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК


Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР ПРАВА

 

 

- ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА -

 

ПРВА ГОДИНА

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

Редни број

Назив предмета

ЕСПБ / ECTS

1.

Међународна људска права

6

2.

Увод у право

10

3.

Општа историја државе и права

7

4.

Основи економије

5

5.

Енглески језик 1

3

6.

Уставно право

10

7.

Увод у грађанско право

10

8.

Историја државе и права српског народа

6

9. Енглески језик 2 3

 ДРУГА ГОДИНА

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Редни бројНазив предметаЕСПБ / ECTS
1. Стварно право 8
2. Управно право 8
3. Кривично право 10
4. Енглески језик 3 3
5.  Европске интеграције и право ЕУ 7
6.  Породично право 6
7. Наследно право 6
8. 

Међународно кривично право

9
9. Енглески језик 4 3

ТРЕЋА ГОДИНА

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Редни бројНазив предметаЕСПБ / ECTS
1. Кривично процесно право 8
2. Међународно јавно право 7
3. Државно уређење 6
4.

Изборни предмет 1

- Савремене промене у друштву и право

- Историја дипломатије

8
5. Међународно приватно право 7
6.

Облигационо право

8
7. 

Изборни предмет 2

- Еколошко право

- Локална самоуправа
8
8.

Изборни предмет 3

- Право интелектуалне својине

- Међународни односи и међународне организације

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Редни бројНазив предметаЕСПБ / ECTS
1. Пословно право 9
2. Пореско право 7
3.

Изборни предмет 4

- Међународно пореско право

- Европско пореско право

8
4.

Изборни предмет 5

 - Дипломатско конзуларно право

- Преговарање   

8
5.  Радно право
7
6.   Грађанско процесно право
8
7.

Међународно пословно право

5
8. 

Изборни предмет 6

- Интерактивне комуникације

- Интеркултурне комуникације

8

 

 

Актуелности

Дозвола за рад_Пословни и правни факултет

 PPF Dozvola1 thumbnail

PPF Dozvola2 thumbnail

PPF Dozvola3 thumbnail

Акредитоване основне академске студије ПРАВО (240 ЕСПБ)

Uverenje oas pravo x

Акредитоване мастер академске студије ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Uverenje mas pravo x

Дозвола за рад (допуњена - измењена...)

Дозвола за рад

КАПК усвојила Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (ФПИМ)...

KAPK Izvestaj Thumb

Овде можете погледати цео извештај...

Акредитација установе - 2014. година

ReAkreditacija ustanova big

Акредитоване основне академске студије - 2014. година

ReAkreditacija OAS big

Акредитоване мастер академске студије - 2014. година

ReAkreditacija MAS-IEM big

ReAkreditacija MAS-IM big

Акредитоване докторске студије - 2014. година

ReAkreditacija DS big

Решење о промени седишта

Решење о промени седишта факултета...

Акредитација установе - 2009. година

AkreditacijaUstanove x

Акредитоване основне академске студије - 2009. година

Uverenje Akreditacija-x

Акредитоване мастер академске студије - 2009. година

Resenje AkreditacijaMaster1

Resenje AkreditacijaMaster2

Resenje AkreditacijaMaster3

Решење из 2002. године

 Resenje 2002 strana1x

Resenje 2002 strana2x

 

 

Ко је на мрежи: 19 гостију и нема пријављених чланова