• English
  • Srpski

постер


 УПИС 11. ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


УПИС 4. ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

(МАСТЕР студије трају две године, с тим што се студенти са завршеним факултетом  могу уписати на другу, односно завршну годину мастер студија и за само годину дана добити звање

МАСТЕР МЕНАЏЕР

На прву годину мастер студија уписују се студенти са завршеним факултетом у трогодишњем трајању.)

ИСКОРИСТИТЕ ШАНСУ!

По Закону о високом образовању, студенти могу ЈОШ САМО ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ да упишу четврту годину основних студија.

Већ од наредне школске године то неће бити законом могуће.

Постаните ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР!

ДОБРОДОШЛИ!

 

Услови уписа на основне академске студије

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:- сведочанства из свих разреда средње школе,- диплому о завршеној средњој школи,- извод из матичне књиге рођених,- уплату за полагање пријемног испита. 

За пријемни испит пријављени кандидати полажу Тест општег знања и информисаности.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Услови уписа на мастер академске студије

Право уписа у прву годину мастер академских студија имају кандидати који су завршили основне академске студије на Факултету за индустријски менаџмент, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке. 

Кандидат треба да има најмање 180 ЕСПБ бодова, односно претходне студије морају бити у минималном трогодишњем трајању. Кандидат за упис на дипломске академске студије-мастер полаже пријемни испит.

Кандидат за упис на  мастер академске студије, студијски програм Индустријско економски менаџмент, за пријемни испит полаже Менаџмент и Економику предузећа.

Кандидат за упис на  мастер академске студије, студијски програм Информатички менаџмент, за пријемни испит полаже Менаџмент и Компјутерске технологије. 

Кандидат који је основне студије завршио на Факултету за индустријски менаџмент ослобађа се полагања пријемног испита.   

..................................  Детаљније...
 
Акредитација